Productivity

Att vara produktiv är en utmaning som man kan hantera genom struktur. Genom att skriva ner vad man ska göra, vem man ska involvera etc. Jag har gjort ett mycket enkelt excelark som jag brukar använda på jobbet, kanske kan du ha hjälp av det också.

 

I första fliken ”Task List” kan du fylla i om ditt projekt är ”Not started”, ”On-going” eller ”Done” beroende på uppgiftens status. Sen kan du sortera listan för att visa var du ska lägga din tid.

Being productive is a challenge that can be managed by good structure. By writing down what to do, who to involve, etc. I've made a very simple Excel spreadsheet that I use at work to keep my structure, maybe it can help you as well.

 

The first tab "Task List", you can fill out if your project is "Not started", "On-going" or "Done" depending on the progress of the task. Then you can sort the list to show you where you should invest your time.

I andra fliken ”Checklist” kan du fylla i sådan saker som du inte brukar glömma bort men ibland gör det. Det kan vara att kolla just det där nyhetsbrevet eller skicka den rapporten

In the second tab "Checklist" you can fill in things you do not tend to forget but sometimes do. It may just be to check that newsletter or send the report.

Copyright © 2010-2018, Johan Edfeldt. All rights reserved.