Konst/art

För mig är konst någonting som påverkar. Förhoppningsvis både kreatören och observatören. Jag har målat en del tavlor och brukar låta färgerna ta sin egen väg över duken tills de tillsammans med mitt sinne skapar ett mönster att bygga vidare på, således är abstrakt konst det som jag uppskattar mest att skapa men inte nödvändigtvis det jag uppskattar mest att studera. Nedan ser du några tavlor som jag målat.

Metod: Akvarell i huvudsak målad med svamp och stundtals med pensel samt tejp för skarpa linjer.

To me art is something that affects you. Hopefully both the creator and the observer. I’ve painted a couple of paintings and usually I let the colours take their own path on the canvas until they together with my mind creates a pattern to build on, thus abstracts art is the art form I appreciate the most to create but not necessary the art form I appreciate to study. Below you can find some paintings of mine.

Method: Aquarelle mainly painted with sponge and occasionally brush and tape to create sharp lines.

Copyright © 2010-2018, Johan Edfeldt. All rights reserved.