Skapare

Johan Edfeldt

Johan Edfeldt, född 19 april 1984 i Lund i Skåne, uppvuxen i Dalby och Åhus, är en svensk författare, musiker och direktör inom kemi- industrin. Han avlade dubbel examen som civilingenjör och civilekonom i Lund 2010 och sedermera MBA-examen i Blekinge 2017. Johan debuterar som författare 2018 med fantasyäventyrsromanen Den försvunna färgen.

Det finns så mycket att göra här i världen. En sådan oändlig uppsjö med saker att hitta på. För min egen del tycker jag att just flera saker är intressanta och istället för att behöva välja så försöker jag göra så många jag kan för att jag tycker det är både kul och lärorikt. På denna hemsida har jag samlat stora delar av det jag sysslar med. Förhoppningsvis kan detta påverka och inspirera andra. Jag har tyckt om att skriva berättelser sedan jag var 10 år gammal och musik så länge jag kan minnas. Jag strävar efter mina kreativa artistiska drömmar vid sidan av min professionella karriär som ingenjör och ekonom.

Utbildning

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA
MBA i Industriell ekonomi och management, teknologie magister (60 ECTS), 2017

LUNDS UNIVERSITET - LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Civilingenjör i Bioteknik/Kemiteknik (273 ECTS), 2010

LUNDS UNIVERSITET - EKONOMIHÖGSKOLAN
Civilekonom med inriktning på nationalekonomi (180 ECTS), 2010

Bibliografi

DEN FÖRSVUNNA FÄRGEN
Visto förlag - ISBN: 9789188769084 - publicerad 2018

Diskografi

CHRISTMAS IS CALLING
SP - publicerad 2016

VI 2
EP (innehåller Vi 2 och Mojitos!) - publicerad 2016

I JUST WANT TO DANCE
SP - publicerad 2016

Alla låtar publicerade via Spinnup.

Podcast

FREE TIME AND HOW TO GET IT
Tid+energi+produktivitet Podcast - publicerad 2017


Creator

Johan Edfeldt

There is so much to do in this world. Such an infinite variety of things to do. For my own part, I think that many things are interesting and instead of having to choose so I try to do as much as I can because I think it's both fun and educational. On this website I have gathered much of what I do. Hopefully, this will influence and inspire you. I've enjoyed writing stories since I was 10 years old and music since I can't remember. I pursuit my creative dreams alongside my professional career as an engineer and economist.  

Education

BLEKINGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
MBA in Industrial Economics & Management (60 ECTS), 2017

LUND UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING
M.Sc. Biotechnology/Chemical Engineering - Civilingenjör (273 ECTS), 2010

LUND UNIVERSITY SCHOOL OF ECONOMICS
B.Sc. Business Administration & Economics - Civilekonom (180 ECTS), 2010

Bibliography

DEN FÖRSVUNNA FÄRGEN
Visto publishing - ISBN: 9789188769084 - published 2018

Discography

CHRISTMAS IS CALLING
SP - released 2016

VI 2
EP (contains Vi 2 and Mojitos!) - released 2016

I JUST WANT TO DANCE
SP - released 2016

All songs released via Spinnup.

Podcast

FREE TIME AND HOW TO GET IT
Time+energy+productivity Podcast - released 2017


Copyright © 2010-2018, Johan Edfeldt. All rights reserved.